Deň otvorených dverí 2023

Milí rodičia, radi by ste sa dozvedeli viac o vzdelávaní detí v našej materskej škôlke a v envirotriedach Life Academy v Krásnych Sadoch Mlynica? Pozývame vás na Deň otvorených dverí v sobotu 18. marca 2023. Budete si môcť pozrieť jednotlivé učebne, aj externé triedy v prírode, stretnúť sa s našimi pedagógmi, aj so zástupcami rodičov detí navštevujúcich školu či škôlku.

Prvá prehliadka začína o 9.30 h, druhá o 11.00 h. Na podujatie môžete prísť aj s deťmi.

Na Deň otvorených dverí je potrebné sa vopred zaregistrovať.

Bližšie info: 0911 089 062.

Teší sa na vás pracovný tím materskej škôlky a envirotried v Krásnych Sadoch.

Naši škôlkari a príbeh o drevorubačovi a vlkovi

Marec, Mesiac knihy, sme s deťmi v našej materskej škôlke využili na spoznávanie kníh, od rozprávkových až po náučné. Počas rôznych kreatívnych aktivít vznikol nápad vytvoriť si vlastnú knihu. A tak sa začal písať príbeh prvej knihy škôlkarov z Krásnych Sadov. 

Na začiatku sme si položili otázku: Ako vlastne vzniká kniha? Veľa sme o tom diskutovali a hľadali odpovede. Prešli sme celý proces vzniku knihy, od napísania príbehu, cez ilustrácie až k jej vydaniu. Rozhodli sme sa, že kniha bude o tom, čo je nám v našej lesnej škôlke najbližšie – o lese a zvieratkách. Bude to príbeh o vlkovi a srnke, pardón o vlkovi a drevorubačovi, keďže v procese tvorby sa príbeh vyvíja rôznymi smermi. Pri tvorbe knihy sme zvolili techniku koláže z prírodných materiálov. Deti nakreslili obrázky a potom ich vyskladali s pomocou kamienkov, konárikov, šišiek, mušlí… Popritom sme spoznávali geometrické útvary, stromy, čísla, učili sme sa, ako informácie vyhľadávať. Počas dvoch mesiacov sme na knihe pracovali po malých krokoch každý deň. Deti mali z tvorby veľkú radosť a tešili sa, čo príde nasledujúci deň. Chceli sme, aby každé dieťa do knihy niečím prispelo, nikdy sme však nepracovali všetci naraz. Pracovali sme v malých skupinkách, aby sme boli schopní vypočuť nápady každého dieťaťa. Do tvorby boli v daný deň zapojení len tí, ktorí prejavili záujem. Ak sme cítili, že záujem a energia v kolektíve klesá, snažili sme sa deti k tvorbe opäť motivovať správne položenými otázkami alebo napríklad zmenou prostredia. Veď sme už do tvorby knihy vložili veľa námahy a bolo by škoda, keby to vyšlo nanivoč. Pri finalizácii knihy do elektronickej podoby nám pomohol aj jeden z rodičov, ktorý je profesionálom v oblasti animácií a tvorby videí. 

Elektronická kniha O vlkovi a drevorubačovi je na svete. Bol to proces, do ktorého každý niečo vložil. Je to naše spoločné dielo, ktoré vznikalo dlhé týždne. Naším zámerom bolo, aby deti “objekt tvorby” videli v súvislostiach. Aby boli kreatívne, tvorili s nadšením, lebo vtedy dávajú zo seba to najlepšie, ale zároveň… aby vedeli prijímať zmeny v procese tvorby, vyjadriť svoj názor, prijať názor iného. Aby vedeli čakať a byť trpezliví. Aby sa učili spolupracovať a riešiť problémy.  

Takáto práca s deťmi je vždy inšpiratívna aj pre pedagógov. Sme si vedomí, že nepoznáme všetky odpovede a v mnohých oblastiach sa učíme spolu s deťmi. Pedagóg sa potrebuje veľa pýtať a neponúkať deťom hotové nápady, ako a čo urobiť. Uvažovať v predstihu a správnymi otázkami u nich podnecovať, aby sami premýšľali a hľadali riešenia. Nielen výsledok, ale celý proces, ktorý k nemu viedol, vnímame ako dôležitý. Lebo práve v procese sa deti mnohému učia. Okrem vedomostí získavajú aj sociálne a emocionálne zručnosti, tak nevyhnutné pre pekný a radostný život. 

Nahovorenú elektronickú knihu O vlkovi a drevorubačovi nájdete na tomto webe v sekcii Videá alebo na našom youtube kanáli.

Deň otvorených dverí

Milí rodičia, radi by ste získali viac informácií o vzdelávaní detí v našej materskej škole a videli priestory, kde s deťmi trávime čas? Pozývame vás na Deň otvorených dverí v materskej škole a v envirotriedach Life Academy v Krásnych Sadoch Mlynica. Prvá prehliadka bude o 9.30 h, druhá o 11.00 h. Účasť na Dni otvorených dverí si dohodnite vopred na tel. č. 0911 089 062 alebo prostredníctvom emailu info@krasnesady.sk. Bude sa na vás tešiť pracovný tím škôlky a školy v Krásnych Sadoch.