Drahoslava Magová

garant autentického vzdelávania

Som absolventkou Northeastern State Univerzity v Tulse (USA), odbor Early Childhood Education. Mala som česť pracovať viac ako 14 rokov v jednej z amerických lesných škôl, ktorá má celosvetovú pôsobnosť. Mojím odborným zameraním je vyučovanie v zdravom lesnom prostredí, kde vytváram rôzne aktivity a vediem deti v projektovom vyučovaní. Inšpirovala som sa talianskym spôsobom výučby Reggio Emila, v ktorom si deti obliekajú kabát experta a sú protagonistami svojho učenia. Počas zážitkového vyučovania rozvíjame komunikáciu, spoluprácu, kreativitu i kritické myslenie. Viem, že zážitkovým vyučovaním pripravujeme deti do života, kde tieto vlastnosti budú nevyhnutné.

Silvia Kičinová

riaditeľka materskej školy

Po ukončení magisterského štúdia na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove, odbor učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov: slovenský jazyk a literatúra a pedagogika, som sa rozhodla využiť čas vo Veľkej Británii, kde som pracovala aj ako učiteľka v materskej škole. Počas piatich rokov, ktoré som v škôlke strávila, som mala možnosť si upevniť a prehĺbiť vedomosti a zručnosti v oblasti výchovy a vzdelávania detí predškolského veku. Vo Veľkej Británii som ukončila dvojročné štúdium učiteľstva pre materské školy. Prácu v škôlke som si vybrala hlavne kvôli deťom, ktoré mi vždy presvetlia deň úsmevom. Medzi moje záľuby patrí: angličtina, knihy, fotografovanie a cestovanie.

Simona Hojnošová

učiteľka

Mám ukončené bakalárske štúdium predškolskej a elementárnej pedagogiky na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku. Absolvovala som Montessori kurz 1 a 2 a predprimárne waldorfské vzdelávanie. Folklór je mojou súčasťou od detstva, preto rada spievam a učím deti ľudové piesne. Som vydatá a mám 6-ročného synčeka. Práca s deťmi ma veľmi napĺňa. Mám rada turistiku, tanec, rada cestujem a spoznávam svet.

Erika Kicová

učiteľka

Mám ukončené bakalárske štúdium predškolskej a elementárnej pedagogiky na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku. Absolvovala som kurz Montessori  1, 2  a momentálne študujem predprimárne waldorfské vzdelávanie. V Krásnych Sadoch pracujem s detičkami už štvrtý rok, ponúkam im rôzne tvorivé a kreatívne činnosti. Rada tvorím hlavne z prírodnín, skúmam a objavujem. Hrám na husle, klavír a rada spievam. Vo voľnom čase sa venujem mojim dvom synom a rodinke, rada si vypočujem dobrú hudbu, čítam, šijem, vyrábam a aktívne oddychujem pri prechádzkach lesom.

IMG-0135

Monika Vargová

učiteľka

Pracovať s detičkami pre mňa znamená úžasné tvorivé dobrodružstvo. Preto moje kroky viedli na Prešovskú univerzitu, kde som vyštudovala bakalársky stupeň predškolskej a elementárnej pedagogiky. Inšpiráciu čerpám z Montessori kurzov, lesnej pedagogiky a zážitkového učenia. U detí podporujem ich prirodzenú kreativitu a neúnavnú túžbu objavovať. Rada maľujem, objavujem a tvorím v prírode a s prírodou. Voľné chvíle trávim s mojou rodinkou, v horách, čítaním aj pri cvičení jogy. 

IMG-0116

Katarína Barabás

učiteľka

Pedagogické vzdelanie som ukončila na Univerzite Komenského v Bratislave. Prvé skúsenosti s prácou s deťmi a mládežou som získala počas odbornej praxe i letných brigád v detských jasliach, materskej škole či letných táboroch. Počas celého štúdia som pracovala ako opatrovateľka detí v rodinách, po ukončení štúdia som prvé pracovné skúsenosti získavala v jednej z materských škôl v Bratislave. Veľmi ma teší získavať nové vedomosti a skúsenosti pri práci s deťmi. Mám radosť z toho, keď vidím, že sa niečo nové naučili a že robia pokroky. Vo voľnom čase si rada prečítam dobrú knihu, pozriem romantický film či napečiem chutný koláč. Mojou srdcovkou je pohyb vo forme jumpingu.   

IMG-0105

Desana Kučerová

asistentka pedagóga

Po tom, čo som ako letuška obletela veľkú časť sveta, som sa s mojou rodinou usadila pod Tatrami. S rodinou trávim takmer všetok svoj voľný čas. S deťmi radi chodíme na výlety do prírody, športujeme, učíme sa, tvoríme, spievame… Medzi moje záľuby patrí: plávanie, fitnes, angličtina, spev. Dlhé roky som pracovala aj v gastronómii a mojím koníčkom sa stalo i varenie zdravých jedál z kvalitných surovín. Pracovať s deťmi, v skvelom kolektíve, v prekrásnom prostredí v prírode je pre mňa veľkým osobným naplnením. 

Naďa ms

Naďa Andrášová

asistentka pedagóga

Pracovať v krásnom prostredí a v príjemnom kolektíve je sen asi každého. Pôvodne som v Krásnych Sadoch pracovala na inej pozícii, ale vždy ma to ťahalo k deťom. Od septembra 2022 pôsobím ako asistentka pedagóga v triede Fialka, kde máme tie najmladšie detičky. Mám viacero záľub, ale najradšej z nich mám tanec. Obzvlášť zumbu, ktorej som aj inštruktorkou.

danka

Daniela Mačáková

učiteľka

Deti nám vnášajú do života najviac radosti, a práve preto som vždy túžila pracovať s deťmi. Mám ukončené bakalárske štúdium liečebnej pedagogiky na Univerzite Komenského v Bratislave. Počas štúdia som si vyskúšala prácu opatrovateľky detí. Po skončení školy som pracovala aj ako učiteľka v materskej škole a podarilo sa mi založiť detské jasle v Trenčíne. Keďže som sa nakoniec s manželom usadila v Poprade, som veľmi rada, že môžem pracovať práve v Kránych Sadoch, v tak krásnom a inšpirujúcom prostredí. Vo voľnom čase rada chodím do prírody, na prechádzky alebo na huby, tvorím activity book pre deti. Hrám na klavír, gitaru a flautu.

Stanka ms1

Stanislava Haragošová

učiteľka

Ukončila som učiteľské štúdium na UKF v Nitre v odbore ekológia a etická výchova. Neskôr som si svoje vzdelanie doplnila o štátnicu v odbore biológia. Pracovala som ako učiteľka druhého stupňa, uvedomila som si však, že to, čo považujem za zmysluplné a pre mňa naplňujúce, je práca s mladšími deťmi. Vtedy som sa rozhodla založiť v Spišskej Novej Vsi lesný klub Korienok, ktorý som viedla 4 roky. Počas tohto obdobia ma oslovila waldorfská pedagogika a absolvovala som ročné štúdium na inštitúte Almasofia v Bratislave.
V škôlke potrebujú deti zažívať emocionálne bezpečné prostredie a pestovať zdravé vzťahy medzi sebou aj s dospelými. S deťmi spievame, tancujeme, tvoríme, robíme činnosti v rytme roka a to je presne to, čo majú radi. Jemný a citlivý prístup k tomu, čo potrebujú, je pre mňa prioritou.