Deň otvorených dverí 2023

Milí rodičia, radi by ste sa dozvedeli viac o vzdelávaní detí v našej materskej škôlke a v envirotriedach Life Academy v Krásnych Sadoch Mlynica? Pozývame vás na Deň otvorených dverí v sobotu 18. marca 2023. Budete si môcť pozrieť jednotlivé učebne, aj externé triedy v prírode, stretnúť sa s našimi pedagógmi, aj so zástupcami rodičov detí navštevujúcich školu či škôlku.

Prvá prehliadka začína o 9.30 h, druhá o 11.00 h. Na podujatie môžete prísť aj s deťmi.

Na Deň otvorených dverí je potrebné sa vopred zaregistrovať.

Bližšie info: 0911 089 062.

Teší sa na vás pracovný tím materskej škôlky a envirotried v Krásnych Sadoch.

Webinár: Akú školu potrebuje dnešné dieťa?

Je to už viac ako 2 roky, čo sme vbehli aj s našimi deťmi v školách do éry bezprecedentných výziev. Sú náročné na zvládnutie, lebo v prepojení s dynamickým rozvojom technológií nielen otvárajú dvere novým typom zamestnaní, ale kladú vysoké nároky na naše rozhodnutia. Stojíme zoči-voči deťom ako dedičom „nášho“ sveta, a preto je na mieste klásť si otázky: Ako im vytvoríme podmienky, aby sa mohli učiť chápať život v súvislostiach, autonómne sa rozhodovať, správať sa zodpovedne a meniť aktuálnu situáciu v spolupráci s druhými na lepšiu?Akých ľudí potrebujú mať vo svojej blízkosti, aby vedeli prevziať zodpovednosť za vlastný život a stali sa spolutvorcami udržateľného spoločenstva života?   

Ako teda dizajnovať kultúru a systém školy s hlbokým pochopením potrieb duše dieťaťa a súčasného sveta? 

Milí rodičia, pozývame vás na webinár s PaedDr. Vierou Grohovou vo štvrtok 16. februára o 18.00 h. Na webinár je potrebné sa vopred registrovať TU.  

Webinár je bezplatný.   

PaedDr. Viera Grohová sa celý svoj život venuje práci v školstve. Vyštudovala na Pedagogickej fakulte UPJŠ v Prešove aprobáciu slovenský jazyk – literatúra a hudobná výchova. Pracovala ako učiteľka na 2. stupni základnej školy, potom pôsobila ako školská inšpektorka. Roku 2003 sa stala riaditeľkou ZUŠ, od roku 2010 pôsobila ako riaditeľka Spojenej školy na Letnej ulici v Poprade. Teraz pracuje v Národnom inštitúte vzdelávania a mládeže ako konzultantka, poradkyňa a metodička pre tie školy v rámci Slovenska, ktoré sa zapojili do pilotného overovania. 

Edukačná sobota pre rodičov predškolákov

Moje dieťa by od septembra 2023 malo nastúpiť do školy. Čo by bolo dobré, aby som ako rodič vedel pred jeho nástupom do školy? Mám ho na túto zmenu nejako pripravovať? Ako zistím, či je moje dieťa zrelé na vstup do 1. ročníka?  Zaujímajú Vás odpovede na tieto otázky?  

Rodičov predškolákov pozývame v sobotu 25. februára 2023 do vzdelávacieho areálu v Krásnych Sadoch Mlynica na Edukačnú sobotu.  

Program: 

15.00 – 15.45 h Stretnutie s Mgr. Zuzanou Piovarčiovou, psychologičkou Centra poradenstva a prevencie Poprad 

15.45 – 16.00 h prestávka 

16.00 – 16.45 h Stretnutie s Mgr. Štefániou Sčensnou, školskou a klinickou logopedičkou 

Vzhľadom na obmedzenú kapacitu je potrebné sa na program vopred registrovať TU.  

Edukačná sobota je určená rodičom, ktorých dieťa by malo od septembra 2023 nastúpiť do 1. ročníka základnej školy na Slovensku. Podujatie je bezplatné.   

Deň otvorených dverí

Milí rodičia, radi by ste získali viac informácií o vzdelávaní detí v našej materskej škole a videli priestory, kde s deťmi trávime čas? Pozývame vás na Deň otvorených dverí v materskej škole a v envirotriedach Life Academy v Krásnych Sadoch Mlynica. Prvá prehliadka bude o 9.30 h, druhá o 11.00 h. Účasť na Dni otvorených dverí si dohodnite vopred na tel. č. 0911 089 062 alebo prostredníctvom emailu info@krasnesady.sk. Bude sa na vás tešiť pracovný tím škôlky a školy v Krásnych Sadoch.

Webinár Nastavenie hraníc a rozvoj spolupráce

Zažívate „súboje“ s dieťaťom, ktoré vás naštvú alebo vyčerpajú? Zaujíma vás, prečo vaše dieťa nedokáže počúvať? Vylievate si doma vlastné frustrácie? Pozývame vás na náš ďalší webinár, na ktorom sa dozviete, ako nastaviť deťom láskavé a pevné hranice spôsobom, ktorý vás spája a ktorý podporuje spoluprácu v rodine. 

Každé dieťa má chvíle, keď je „mimo“ – odmieta si čistiť zuby, otravuje súrodenca, ignoruje vaše pokyny, nerobí povinnosti do školy. Takéto drobné ťažkosti niekedy vedia vyeskalovať napätie na všetkých stranách. Náš prístup nie je založený na odmenách, trestoch, úplatkoch alebo zabudnutí. Ani neobhajujeme benevolenciu. Či už jednoducho hľadáte nové nápady, alebo ste s dieťaťom zaseknutí v boji, náš webinár Stanovenie hraníc a rozvoj spolupráce vám ponúkne presne to, čo potrebujete k opätovnej harmónii v rodine. 

Lektorka Martina Vagačová je certifikovanou lektorkou kurzov Efektívneho rodičovstva. Už viac ako 11 rokov sa venuje rodičom, vychovávateľom a pedagógom na Slovensku cez kurzy, workshopy a prednášky. Zaoberá sa nielen výchovnými problémami a otázkami, ale aj zručnosťami a spôsobmi ich praktického riešenia. Vytvára priestor a príležitosti pre učenie, zdieľanie a praktický rozvoj postojov a zručností potrebných pre harmonický vzťah dospelého a dieťaťa, pričom nezabúda aj na budovanie kvalitného partnerského vzťahu. Vychádza pritom z adlerovských princípov individuálnej psychológie. V roku 2020 napísala knihu: Ako prežiť rodičovstvo, láskavý sprievodca rešpektujúcim prístupom. Je to prvá kniha na slovenskom trhu o efektívnom rodičovstve, šitá na mieru slovenským rodičom. Kniha ponúka množstvo príkladov dobrej praxe, praktických tipov a upozornení, na čo si dať pozor pri riešení každodenných rodičovských výziev. 

Termín webinára: štvrtok 17. marca o 19.00 h 

Na webinár je potrebné sa vopred zaregistrovať najneskôr v daný deň do 18.00 h cez tento formulár.  

K téme webinára môžete vopred položiť otázky v online formulári. 

Minimálne 24 hodín pred začiatkom zašleme registrovaným záujemcom link na prihlásenie sa na webinár. 

Webinár je bezplatný. 

Webinár: Zvládame silné emócie? 

Prečo nás dieťa „núti“ kričať? Čo s tým, keď vybuchne? Na webinári pod názvom Zvládame silné emócie? sa dozviete viac o tom, ako sprevádzať dieťa emóciami, a tiež ako ovládnuť tie svoje. Keďže upokojenie dieťaťa závisí od sebaovládania dospelého, táto schopnosť patrí medzi najdôležitejšie rodičovské zručnosti. Predstavíme si niekoľko účinných techník, vďaka ktorým získate potrebnú rozvahu aj vo vypätých situáciách. Dozviete sa tiež niektoré praktické spôsoby, ako uvoľniť emočné napätie dieťaťa i rodiča.  

Lektorka Martina Vagačová je certifikovanou lektorkou kurzov Efektívneho rodičovstva. Už viac ako 11 rokov sa venuje rodičom, vychovávateľom a pedagógom na Slovensku cez kurzy, workshopy a prednášky. Zaoberá sa nielen výchovnými problémami a otázkami, ale aj zručnosťami a spôsobmi ich praktického riešenia. Vytvára priestor a príležitosti pre učenie, zdieľanie a praktický rozvoj postojov a zručností potrebných pre harmonický vzťah dospelého a dieťaťa, pričom nezabúda aj na budovanie kvalitného partnerského vzťahu. Vychádza pritom z adlerovských princípov individuálnej psychológie. V roku 2020 napísala knihu: Ako prežiť rodičovstvo, láskavý sprievodca rešpektujúcim prístupom. Je to prvá kniha na slovenskom trhu o efektívnom rodičovstve, šitá na mieru slovenským rodičom. Kniha ponúka množstvo príkladov dobrej praxe, praktických tipov a upozornení, na čo si dať pozor pri riešení každodenných rodičovských výziev.   

Termín webinára: pondelok  17. januára  o  19.00 h.  

Na webinár je potrebné sa vopred zaregistrovať cez tento online formulár najneskôr v daný deň do 18.00 h.  

K danej téme môžete vopred položiť otázky  v online formulári.  

Minimálne 24 hodín  pred začiatkom webinára  zašleme  zaregistrovaným záujemcom  link  na prihlásenie sa na  webinár.  

Webinár je  bezplatný.  

Lesná pohybová sobota

Pohyb na čerstvom vzduchu a správne dýchanie sú nesmierne dôležité pre správny vývoj dieťaťa.
Príďte, milí rodičia, spolu s deťmi na Lesnú pohybovú sobotu do Krásnych Sadov. Súbežne budú prebiehať 2 pohybové dielničky. V dielničke pre rodičov s deťmi vo veku 3-5 rokov sa zameriame na správne dýchanie, zacvičíme si niektoré jogové pozície vhodné pre tých najmenších. Zahráme sa pritom na zvieratká a povieme si aj nejakú rozprávočku. Cvičenie bude vonku, na lúke, v prípade nepriaznivého počasia sa presunieme do interiéru. Na cvičenie si prineste karimatky alebo deky a pohodlné oblečenie. Cvičí sa naboso resp. v ponožkách.

Pre rodičov a deti mladšieho školského veku (do 9 rokov) bude pripravený lesný parkúr. Les nám poskytuje veľa možností ako sa zabaviť a pritom sa hýbať. V lese budeme zdolávať rôzne prekážky a spolu s nami možno zažijete les ako ho nepoznáte. Na lesný parkúr odporúčame športové oblečenie a pevnú obuv.

Termín: sobota 14. augusta o 9.30 h
Trvanie dielničky: 60 minút
Vstupné: 6 eur/rodič+dieťa.

Dielničky môže absolvovať dieťa iba v sprievode dospelého.
Info: Vzhľadom na obmedzenú kapacitu si miesta rezervujte vopred na tomto linku: https://kalendar.krasnesady.sk/events/lesna-pohybova-sobota/?occurrence=2021-08-14

Bližšie info: email:zlp@krasnesady.sk, t.č. 0911 089 062.

Lesná tvorivá sobota

Radi by ste so svojimi deťmi strávili voľný čas tvorivo a v prírode? Príďte k nám opäť na našu ďalšiu Lesnú tvorivú sobotu.

Väčšina detí, keď dostane do rúk kúsok hliny, má okamžitú chuť preskúmať jej lákavé zmyslovo-senzorické vlastnosti. Rovnako ako voda a piesok, aj práca s hlinou má prirodzene otvorený koniec a otvára dvere nekonečným tvorivým možnostiam. Poskytuje tiež inšpiratívny únik od bežného používania fixiek, pasteliek, farieb alebo iných umeleckých médií. Deti majú radosť zo slobody, ktorú pri tvorbe z hliny môžu zažívať, manipulovať a transformovať svoje predstavy do 3D výtvorov: z jednoduchého kúska hliny sa môže stať had, potom misa a hneď na to náramok! O tom, že ruky v hline majú na človeka terapeutické účinky určite niet pochýb.

Prvú časť dielničky strávime v lesíku pri našej lesnej škole a škôlke, kde si nazbierame materiál, o ktorý sa s nami príroda podelí. V druhej časti dielničky budeme spoločne tvoriť z týchto materiálov a hliny.

Súbežne sa konajú 2 dielničky – prvá pre deti od 3 do 6 rokov a druhá od 6 do 9 rokov.

Cieľom našich lesných tvorivých sobôt je vytvoriť priestor pre deti a rodičov, aby mohli tráviť čas spoločne v prírode a pri tvorivej činnosti. Naše dielničky sa konajú vonku, v prípade zlého počasia v interiéri našich budov.

Vstupné je: 6 eur/dieťa+1 rodič. Pre rodičov a deti navštevujúce Súkromnú materskú školu v Krásnych Sadoch je vstup bezplatný.

Vzhľadom k obmedzenej kapacite si miesto rezervujte vopred https://kalendar.krasnesady.sk/mec_calendars/hudba_a_slovo/

Info: email zlp@krasnesady.sk, 0911 089 062.

Zdravo a hravo

Ako si posilniť imunitu a zdravie aj s pomocou plodov z našej záhrady a lesa? Vydajte sa spolu s nami na lesnú vychádzku do okolia Krásnych Sadov, spoznajte bylinky a rastlinky, ktoré vieme využiť aj v našej kuchyni. Pozývame širokú verejnosť, s deťmi či bez detí, stráviť príjemné nedeľné dopoludnie v lese. Na vychádzku si obujte pevnú obuv, na bylinky si doneste papierové alebo plátené vrecúško alebo košík a nožnice.

Zraz je o 10.00 h na parkovisku pred Zariadením lesnej pedagogiky v Krásnych Sadoch Mlynica. Na workshop je vzhľadom na obmedzenú kapacitu potrebné sa vopred prihlásiť na emaili: zlp@krasnesady.sk. Workshop Zdravo a hravo je bezplatný. Koná sa v rámci projektu Záhrada, ktorá vzdeláva a je spolufinancovaný z grantu 365.nadácia zameraného na podporu komunít.

Prednáška o škôlke a škole

Môžu sa deti v prírode naučiť rovnako kvalitne ako sediac v lavici a za tabuľou?
Ako vyzerá vyučovanie v lesnej škole či škôlke? Je to pre deti bezpečné?
Poďte sa s nami pozrieť a dozvedieť sa viac, ako sa vzdelávajú deti v lesnej škôlke a škole.

Pozývame vás do Materského centra Bambino na prezentáciu Súkromnej materskej školy a envirotried Life Academy pre 1.-4. ročník v Krásnych Sadoch Mlynica.

Termín: streda 2. júna o 16.30 h
Miesto: Materské centrum Bambino, Zimná ul. 1, Poprad-Juh 3.
Vzhľadom k aktuálnym opatreniam je potrebné si miesto rezervovať vopred na t. č. 0905 500 043, 0911 089 062.