Deň otvorených dverí 2023

Milí rodičia, radi by ste sa dozvedeli viac o vzdelávaní detí v našej materskej škôlke a v envirotriedach Life Academy v Krásnych Sadoch Mlynica? Pozývame vás na Deň otvorených dverí v sobotu 18. marca 2023. Budete si môcť pozrieť jednotlivé učebne, aj externé triedy v prírode, stretnúť sa s našimi pedagógmi, aj so zástupcami rodičov detí navštevujúcich školu či škôlku.

Prvá prehliadka začína o 9.30 h, druhá o 11.00 h. Na podujatie môžete prísť aj s deťmi.

Na Deň otvorených dverí je potrebné sa vopred zaregistrovať.

Bližšie info: 0911 089 062.

Teší sa na vás pracovný tím materskej škôlky a envirotried v Krásnych Sadoch.

Webinár: Akú školu potrebuje dnešné dieťa?

Je to už viac ako 2 roky, čo sme vbehli aj s našimi deťmi v školách do éry bezprecedentných výziev. Sú náročné na zvládnutie, lebo v prepojení s dynamickým rozvojom technológií nielen otvárajú dvere novým typom zamestnaní, ale kladú vysoké nároky na naše rozhodnutia. Stojíme zoči-voči deťom ako dedičom „nášho“ sveta, a preto je na mieste klásť si otázky: Ako im vytvoríme podmienky, aby sa mohli učiť chápať život v súvislostiach, autonómne sa rozhodovať, správať sa zodpovedne a meniť aktuálnu situáciu v spolupráci s druhými na lepšiu?Akých ľudí potrebujú mať vo svojej blízkosti, aby vedeli prevziať zodpovednosť za vlastný život a stali sa spolutvorcami udržateľného spoločenstva života?   

Ako teda dizajnovať kultúru a systém školy s hlbokým pochopením potrieb duše dieťaťa a súčasného sveta? 

Milí rodičia, pozývame vás na webinár s PaedDr. Vierou Grohovou vo štvrtok 16. februára o 18.00 h. Na webinár je potrebné sa vopred registrovať TU.  

Webinár je bezplatný.   

PaedDr. Viera Grohová sa celý svoj život venuje práci v školstve. Vyštudovala na Pedagogickej fakulte UPJŠ v Prešove aprobáciu slovenský jazyk – literatúra a hudobná výchova. Pracovala ako učiteľka na 2. stupni základnej školy, potom pôsobila ako školská inšpektorka. Roku 2003 sa stala riaditeľkou ZUŠ, od roku 2010 pôsobila ako riaditeľka Spojenej školy na Letnej ulici v Poprade. Teraz pracuje v Národnom inštitúte vzdelávania a mládeže ako konzultantka, poradkyňa a metodička pre tie školy v rámci Slovenska, ktoré sa zapojili do pilotného overovania. 

Edukačná sobota pre rodičov predškolákov

Moje dieťa by od septembra 2023 malo nastúpiť do školy. Čo by bolo dobré, aby som ako rodič vedel pred jeho nástupom do školy? Mám ho na túto zmenu nejako pripravovať? Ako zistím, či je moje dieťa zrelé na vstup do 1. ročníka?  Zaujímajú Vás odpovede na tieto otázky?  

Rodičov predškolákov pozývame v sobotu 25. februára 2023 do vzdelávacieho areálu v Krásnych Sadoch Mlynica na Edukačnú sobotu.  

Program: 

15.00 – 15.45 h Stretnutie s Mgr. Zuzanou Piovarčiovou, psychologičkou Centra poradenstva a prevencie Poprad 

15.45 – 16.00 h prestávka 

16.00 – 16.45 h Stretnutie s Mgr. Štefániou Sčensnou, školskou a klinickou logopedičkou 

Vzhľadom na obmedzenú kapacitu je potrebné sa na program vopred registrovať TU.  

Edukačná sobota je určená rodičom, ktorých dieťa by malo od septembra 2023 nastúpiť do 1. ročníka základnej školy na Slovensku. Podujatie je bezplatné.   

Naši škôlkari a príbeh o drevorubačovi a vlkovi

Marec, Mesiac knihy, sme s deťmi v našej materskej škôlke využili na spoznávanie kníh, od rozprávkových až po náučné. Počas rôznych kreatívnych aktivít vznikol nápad vytvoriť si vlastnú knihu. A tak sa začal písať príbeh prvej knihy škôlkarov z Krásnych Sadov. 

Na začiatku sme si položili otázku: Ako vlastne vzniká kniha? Veľa sme o tom diskutovali a hľadali odpovede. Prešli sme celý proces vzniku knihy, od napísania príbehu, cez ilustrácie až k jej vydaniu. Rozhodli sme sa, že kniha bude o tom, čo je nám v našej lesnej škôlke najbližšie – o lese a zvieratkách. Bude to príbeh o vlkovi a srnke, pardón o vlkovi a drevorubačovi, keďže v procese tvorby sa príbeh vyvíja rôznymi smermi. Pri tvorbe knihy sme zvolili techniku koláže z prírodných materiálov. Deti nakreslili obrázky a potom ich vyskladali s pomocou kamienkov, konárikov, šišiek, mušlí… Popritom sme spoznávali geometrické útvary, stromy, čísla, učili sme sa, ako informácie vyhľadávať. Počas dvoch mesiacov sme na knihe pracovali po malých krokoch každý deň. Deti mali z tvorby veľkú radosť a tešili sa, čo príde nasledujúci deň. Chceli sme, aby každé dieťa do knihy niečím prispelo, nikdy sme však nepracovali všetci naraz. Pracovali sme v malých skupinkách, aby sme boli schopní vypočuť nápady každého dieťaťa. Do tvorby boli v daný deň zapojení len tí, ktorí prejavili záujem. Ak sme cítili, že záujem a energia v kolektíve klesá, snažili sme sa deti k tvorbe opäť motivovať správne položenými otázkami alebo napríklad zmenou prostredia. Veď sme už do tvorby knihy vložili veľa námahy a bolo by škoda, keby to vyšlo nanivoč. Pri finalizácii knihy do elektronickej podoby nám pomohol aj jeden z rodičov, ktorý je profesionálom v oblasti animácií a tvorby videí. 

Elektronická kniha O vlkovi a drevorubačovi je na svete. Bol to proces, do ktorého každý niečo vložil. Je to naše spoločné dielo, ktoré vznikalo dlhé týždne. Naším zámerom bolo, aby deti “objekt tvorby” videli v súvislostiach. Aby boli kreatívne, tvorili s nadšením, lebo vtedy dávajú zo seba to najlepšie, ale zároveň… aby vedeli prijímať zmeny v procese tvorby, vyjadriť svoj názor, prijať názor iného. Aby vedeli čakať a byť trpezliví. Aby sa učili spolupracovať a riešiť problémy.  

Takáto práca s deťmi je vždy inšpiratívna aj pre pedagógov. Sme si vedomí, že nepoznáme všetky odpovede a v mnohých oblastiach sa učíme spolu s deťmi. Pedagóg sa potrebuje veľa pýtať a neponúkať deťom hotové nápady, ako a čo urobiť. Uvažovať v predstihu a správnymi otázkami u nich podnecovať, aby sami premýšľali a hľadali riešenia. Nielen výsledok, ale celý proces, ktorý k nemu viedol, vnímame ako dôležitý. Lebo práve v procese sa deti mnohému učia. Okrem vedomostí získavajú aj sociálne a emocionálne zručnosti, tak nevyhnutné pre pekný a radostný život. 

Nahovorenú elektronickú knihu O vlkovi a drevorubačovi nájdete na tomto webe v sekcii Videá alebo na našom youtube kanáli.

Deň otvorených dverí

Milí rodičia, radi by ste získali viac informácií o vzdelávaní detí v našej materskej škole a videli priestory, kde s deťmi trávime čas? Pozývame vás na Deň otvorených dverí v materskej škole a v envirotriedach Life Academy v Krásnych Sadoch Mlynica. Prvá prehliadka bude o 9.30 h, druhá o 11.00 h. Účasť na Dni otvorených dverí si dohodnite vopred na tel. č. 0911 089 062 alebo prostredníctvom emailu info@krasnesady.sk. Bude sa na vás tešiť pracovný tím škôlky a školy v Krásnych Sadoch.

Webinár Nastavenie hraníc a rozvoj spolupráce

Zažívate „súboje“ s dieťaťom, ktoré vás naštvú alebo vyčerpajú? Zaujíma vás, prečo vaše dieťa nedokáže počúvať? Vylievate si doma vlastné frustrácie? Pozývame vás na náš ďalší webinár, na ktorom sa dozviete, ako nastaviť deťom láskavé a pevné hranice spôsobom, ktorý vás spája a ktorý podporuje spoluprácu v rodine. 

Každé dieťa má chvíle, keď je „mimo“ – odmieta si čistiť zuby, otravuje súrodenca, ignoruje vaše pokyny, nerobí povinnosti do školy. Takéto drobné ťažkosti niekedy vedia vyeskalovať napätie na všetkých stranách. Náš prístup nie je založený na odmenách, trestoch, úplatkoch alebo zabudnutí. Ani neobhajujeme benevolenciu. Či už jednoducho hľadáte nové nápady, alebo ste s dieťaťom zaseknutí v boji, náš webinár Stanovenie hraníc a rozvoj spolupráce vám ponúkne presne to, čo potrebujete k opätovnej harmónii v rodine. 

Lektorka Martina Vagačová je certifikovanou lektorkou kurzov Efektívneho rodičovstva. Už viac ako 11 rokov sa venuje rodičom, vychovávateľom a pedagógom na Slovensku cez kurzy, workshopy a prednášky. Zaoberá sa nielen výchovnými problémami a otázkami, ale aj zručnosťami a spôsobmi ich praktického riešenia. Vytvára priestor a príležitosti pre učenie, zdieľanie a praktický rozvoj postojov a zručností potrebných pre harmonický vzťah dospelého a dieťaťa, pričom nezabúda aj na budovanie kvalitného partnerského vzťahu. Vychádza pritom z adlerovských princípov individuálnej psychológie. V roku 2020 napísala knihu: Ako prežiť rodičovstvo, láskavý sprievodca rešpektujúcim prístupom. Je to prvá kniha na slovenskom trhu o efektívnom rodičovstve, šitá na mieru slovenským rodičom. Kniha ponúka množstvo príkladov dobrej praxe, praktických tipov a upozornení, na čo si dať pozor pri riešení každodenných rodičovských výziev. 

Termín webinára: štvrtok 17. marca o 19.00 h 

Na webinár je potrebné sa vopred zaregistrovať najneskôr v daný deň do 18.00 h cez tento formulár.  

K téme webinára môžete vopred položiť otázky v online formulári. 

Minimálne 24 hodín pred začiatkom zašleme registrovaným záujemcom link na prihlásenie sa na webinár. 

Webinár je bezplatný. 

Webinár: Zvládame silné emócie? 

Prečo nás dieťa „núti“ kričať? Čo s tým, keď vybuchne? Na webinári pod názvom Zvládame silné emócie? sa dozviete viac o tom, ako sprevádzať dieťa emóciami, a tiež ako ovládnuť tie svoje. Keďže upokojenie dieťaťa závisí od sebaovládania dospelého, táto schopnosť patrí medzi najdôležitejšie rodičovské zručnosti. Predstavíme si niekoľko účinných techník, vďaka ktorým získate potrebnú rozvahu aj vo vypätých situáciách. Dozviete sa tiež niektoré praktické spôsoby, ako uvoľniť emočné napätie dieťaťa i rodiča.  

Lektorka Martina Vagačová je certifikovanou lektorkou kurzov Efektívneho rodičovstva. Už viac ako 11 rokov sa venuje rodičom, vychovávateľom a pedagógom na Slovensku cez kurzy, workshopy a prednášky. Zaoberá sa nielen výchovnými problémami a otázkami, ale aj zručnosťami a spôsobmi ich praktického riešenia. Vytvára priestor a príležitosti pre učenie, zdieľanie a praktický rozvoj postojov a zručností potrebných pre harmonický vzťah dospelého a dieťaťa, pričom nezabúda aj na budovanie kvalitného partnerského vzťahu. Vychádza pritom z adlerovských princípov individuálnej psychológie. V roku 2020 napísala knihu: Ako prežiť rodičovstvo, láskavý sprievodca rešpektujúcim prístupom. Je to prvá kniha na slovenskom trhu o efektívnom rodičovstve, šitá na mieru slovenským rodičom. Kniha ponúka množstvo príkladov dobrej praxe, praktických tipov a upozornení, na čo si dať pozor pri riešení každodenných rodičovských výziev.   

Termín webinára: pondelok  17. januára  o  19.00 h.  

Na webinár je potrebné sa vopred zaregistrovať cez tento online formulár najneskôr v daný deň do 18.00 h.  

K danej téme môžete vopred položiť otázky  v online formulári.  

Minimálne 24 hodín  pred začiatkom webinára  zašleme  zaregistrovaným záujemcom  link  na prihlásenie sa na  webinár.  

Webinár je  bezplatný.  

„Vo vzdelávaní sa zameriavame na proces, nie na produkt“.

Pracovný tím v Krásnych Sadoch je od vlaňajška bohatší o nového člena. Drahoslava Magová, Tatranka zo Starej Lesnej, viac ako polovicu svojho doterajšieho života prežila za oceánom, kde dlhé roky pôsobila ako pedagogička v súkromnej škôlke a škole v štáte Oklahoma. V Krásnych Sadoch v súčasnosti vedie Zariadenie lesnej pedagogiky, ktorého súčasťou je materská škola a málotriedka pre 1. stupeň ZŠ.

Zo Slovenska si odišla ako 18-ročné dievča, v Amerike si vyštudovala pedagogiku a po viac ako 20 rokoch si sa vrátila naspäť domov. Ako si strávila toto dlhé obdobie v USA?

Zo Slovenska som vycestovala do Štátov ako medzinárodná študentka. V meste Tulsa v Oklahome som vyštudovala Early Childhood Education, čo je u nás predprimárne vzdelávanie. Popri škole som pracovala ako profesionálna opatrovateľka detí, zastupovala som v rôznych hlavne súkromných materských škôlkach a taktiež som učila v tzv. nedeľných škôlkach. Takto som popri štúdiu získavala prax. Počas štúdia sme s manželom aj veľa cestovali, aby sme spoznávali nové kultúry, keďže cestovanie je našou láskou. Cestovali sme nielen po Spojených štátoch, ale po celom svete. Keď sa nám narodila dcérka, všetok náš voľný čas sme venovali jej a cestovali sme už v trojici. Začali sme ostrovom Svätá Lucia, keď mala dcérka asi pol roka, prešli sme rôzne miestečka v Spojených štátoch a Mexiku a keď sme každé leto pricestovali domov, na Slovensko, cestovali sme zasa po Európe. Máme ešte veľa ďalších spoločných cestovateľských plánov v Európe, Austrálii, Ázii, Afrike… Radi by sme dcérke ukázali miesta, ktoré sme videli my dvaja s manželom, ale chceme spoločne objavovať aj nové miesta. Boli by sme radi, aby videla, že na svete existujú rôzni ľudia, rôzne národnosti, že sa dá žiť aj inak ako žijeme my. Chceme, aby naša dcérka mala svetovú všestrannosť. Aby nežila len v tej svojej malej bublinke, ale aby videla, že existujú aj iné národy a krajiny.

Z prostredia amerického školstva si sa presunula do toho slovenského. Ako vnímaš túto zmenu?

Americké a slovenské školstvo sú dve rôzne kultúry, čo sa týka ľudí, detí a prostredia. Každá kultúra má svoje prvoradé ciele vo vzdelávaní. Štruktúra verejného školstva v USA je postavená na 12 rokoch povinného základného a stredného vzdelávania, ktoré je ukončené maturitnou skúškou. Existuje viacero štruktúr vzdelávacieho systému, ale najviac využívaná je: základné vzdelanie – 6 rokov, nižšie stredné vzdelanie – 3 roky, vyššie stredné vzdelanie – 4 roky. V USA som pracovala v škole, ktorá bola inšpirovaná talianskym spôsobom vzdelávania. Vyučovali sme úplne inak ako klasická štátna škola v Tulse. Keď som študovala v Amerike, mali sme povinnú prax v rôznych typoch škôl. Praxovala som v štátnej, súkromnej, mestskej a aj vo vidieckej škole. Počas štúdia ma oslovila súkromná škola v Tulse, kde som sa neskôr aj zamestnala. Klasický spôsob vzdelávania v štátnych školách v USA sa mi zdal staromódny. Do školstva som šla s tým, že chcem učiť inovatívne a v štátnej škole v USA by to bolo náročné. Na Slovensku pôsobím ako pedagóg iba jeden rok a je to neporovnateľné. Stále sa učím nové veci, čítam, vyhľadávam rôzne inovatívne spôsoby, ktoré som používala v USA a ktoré by som mohla uplatniť aj v školstve u nás.

V USA si pôsobila v zaujímavom vzdelávacom projekte. Ako fungovalo vzdelávanie detí v súkromnej škole v Tulse?

Škola, v ktorej som pôsobila, bola inšpirovaná európskym prístupom k vzdelávaniu Reggio Emilia. Je to taliansky prístup vzdelávania, kde sú deti hlavnými protagonistami svojho učenia. Naše triedy boli vekovo-zmiešané, boli to malé kolektívy a škola bola v krásnom lesnom prostredí. Deti mohli navštevovať naše zariadenie od dovŕšenia 8 týždňov až pokiaľ neskončili strednú školu. V triedach sme mali deti vo veku 3-5 rokov, 6-7 rokov, 8-9 rokov, 10-12 rokov a tak ďalej. Zmiešané kolektívy boli preto, aby si deti navzájom pomáhali. Naša škôlka a škola sa nachádzala v lesnom prostredí. Samozrejme, boli sme aj v interiéri, ale väčšinu času sme trávili vonku. Jedným z dôležitých prvkov nášho vzdelávania bola podpora komunikácie a spolupráce. Keď dieťa niečo nevedelo, tak moja otázka najskôr bola: „Opýtal si sa kamaráta?“ A následne: „Opýtal si sa ostatných spolužiakov v triede?“ Keď odpoveď nevedel nikto z triedy, tak sme si do triedy zavolali nejakého experta. Nikdy som ja ako pedagóg nevystupovala ako osoba, ktorá všetko vie. Keď učiteľ niečo nevie, tak je to v poriadku a odpovede hľadá spoločne s deťmi. Napríklad keď sme pracovali s témou lienka, tak ju odštartovala otázka detí, odkiaľ k nám prišla lienka? Deti sami navrhovali možnosti, ako to zistíme – pôjdeme do knižnice, pozveme k nám mamku nejakého spolužiaka, ktorá pracuje ako zverolekárka… Keď deti za mnou prišli s ďalšou otázkou a opýtali sa, do akej kategórie lienka patrí, tak som im položila ďalšiu otázku: Čo si myslíte vy? Aký druh zvieratka je lienka? A deti už zisťovali, či je to obojživelník alebo hmyz. Odpovede mohli hľadať u ostatných detí, súrodencov, rodičov… a prišli na to, že je to hmyz. Deti boli pri takomto vedení nútení rozmýšľať. Ja ako pedagóg som si nesadla a nezačala vysvetľovať – tu je lienka sedembodkovaná, jej telo sa skladá z týchto častí atď… Bola som ako podpora a mojou hlavnou úlohou bolo neodpovedať na ich otázku. S jednou témou sme takto mohli stráviť aj mesiac aj viac. Išli sme do hĺbky, úplne na začiatok a deti jednotlivé veci postupne sami zisťovali. Deti nie sú vedierka, ktoré treba naplniť vedomosťami. Oni to potrebujú zistiť sami, pretože inak na to o chvíľu zabudnú. Ja sama si zo školy pamätám veľmi málo. Pamätám si veci, na ktoré som musela prísť sama a urobiť pritom aj nejaké chyby. V Tulse sme oslavovali, keď dieťa urobilo chybu. Yes, práve sa niečo naučilo.  Deti sú ako špongie, ktoré samé nasávajú informácie. Práve preto komunikácia, spolupráca a riešenie problémov boli pre nás vo vzdelávaní veľmi dôležité. V Reggiu sa týmto spôsobom výučby zaoberajú iba počas predprimárneho vzdelávania. Deti u nich od 6 rokov už navštevujú klasickú školu. Náš riaditeľ v Tulse nám dal voľnú ruku, a tak sme jedného dňa vzali 46 našich učiteľov a odcestovali na týždňový pobyt do Talianska do Reggia Emilia, do ich škôl. Tam sme hľadali inšpirácie, ako tento ich model vzdelávania preniesť k nám nielen do škôlky, ale aj na 1. stupeň.

Podľa tvojich slov, na jednom projekte ste s deťmi pracovali niekoľko týždňov až mesiacov. Bolo možné udržať pozornosť detí v jednej téme takýto dlhý čas?

Nie vždy. Stávalo sa napríklad, že po týždni už deti chceli prejsť k inej téme. Úlohou pedagóga ale bolo nejakým zaujímavým spôsobom ich opäť priviesť k danej téme. Nájsť spojenia a pokračovať v učení. My sa vo vzdelávaní zameriavame na proces, nie na produkt. Na konci roka, keď sa pozrieš na všetko, čo deti v rámci daného projektu študovali, tak vidíš ten spoločný bod, čo sa vlastne naučili. Napríklad pri lienke sme začali témou lienky, ale prebrali sme vlastne oblasť hmyzu. Tu na Slovensku sa robia celoročné plány, ale v Tulse to tak nešlo. Pedagóg mohol mať týždenný plán, ale nemusel ho dodržať. Ty totiž nevieš, aké otázky bude mať dieťa ráno, čo ho bude zaujímať. My sme na konci každého dňa s učiteľmi zanalyzovali celý deň, čo sa udialo a ako na to pôjdeme zajtra. Sledovali sme kresby detí, rozhovory,videá a analyzovali. Budovali sme u detí lásku k učeniu, aby sa radi učili a učili sa celý život. Lebo učenie neprestáva, keď dieťa skončí školu. Ja ako pedagóg sa musím celý život vzdelávať, aby som bola pre dieťa tým najlepším učiteľom. Nemám odpovede na všetky otázky. Stále pokračujem vo svojom vzdelávaní, robím chyby, skúšam, inovujem a spolupracujem. 

Ako si už spomenula, vaša škola bola inšpirovaná talianskym prístupom k vzdelávaniu Reggio Emilia. Ako by si zhrnula prvky, na ktorých je založený tento prístup vo výchove a vzdelávaní detí?

Koncept Reggio Emilia sa nedá naučiť – na to nie sú školy. Ak pedagóg chce učiť podľa tohto konceptu, neexistuje na to žiadne vzdelávanie. Učiteľ sa týmto prístupom môže inšpirovať a prispôsobiť mu výučbu vo svojom prostredí. Tento koncept má niekoľko hlavných princípov. Tým najdôležitejším je podľa mňa dieťa ako aktívny účastník učenia. Od dieťaťa musí ísť túžba naučiť sa niečo, dieťa musí chcieť a byť aktívne. Musí to byť pre dieťa zmysluplné. Ak v tom nevidí zmysel, tak nemá chuť sa to učiť a rýchlo to zabudne. Ďalším dôležitým prvkom je prostredie. Nezáleží na tom, či je škola v lese alebo v meste, pretože tento koncept sa dá preniesť do hocijakého prostredia. Jednoducho svoje prostredie pripravíš pre dieťa tak, že je to to najlepšie možné pre jeho rozvoj. Reggio Emilia je mesto na severe Talianska a ich projektové vyučovanie sa tak orientuje na mestské témy – sochy v meste, systém podzemnej dopravy, vône mesta, vtáci v parku… Naša škola v Tulse sa nachádzala v lese, a tak naše témy boli úplne iné. Preto Taliani z Reggia Emilia vravia, že každá ďalšia škola nemôže byť Reggio škola, ale môže ním byť iba inšpirovaná. Na školách v Reggiu Emilia sa držia tvrdenia, že dieťa hovorí 100 jazykmi – nekomunikuje s okolím len verbálne, ale aj keď tvorí z hliny alebo stavia z kociek, svoj názor môže vyjadriť aj keď kreslí alebo keď robí nejakú dramatizáciu… Medzi ďalšie podstatné prvky zaraďujú tiež spoluprácu učiteľa, dieťaťa a rodiča v procese učenia a taktiež dokumentáciu procesu učenia.

Po návrate na Slovensko si sa opäť zamestnala v školstve. Čím ťa oslovil vzdelávací projekt v Krásnych Sadoch?

Projekt Krásne Sady ma zaujal už v roku 2017, keď som sa o ňom po prvýkrát dočítala na webe. Článok mal myslím názov: „Pod Tatrami vyrastá ekodedina“ a to bolo pre mňa veľmi očarujúce. Ľudia, ktorí plánujú žiť v súlade s prírodou, pestovať si vlastnú potravu, vysadiť lesík a ovocný sad, sú pre mňa inšpiráciou. Povedala som si, že konečne sa ľudia vracajú k prírode a tradíciám. To je podľa mňa to najdôležitejšie, čo môžeme ako civilizácia urobiť – vrátiť sa k našim koreňom a tradíciám. V tom čase sme sa ešte neplánovali vrátiť späť na Slovensko, ale vravela som si, že keby sme sa mali raz vrátiť, tak isto do Sadov. Súčasťou tohto projektu bola aj škôlka a škola, čo mňa ako pedagóga nadchlo ešte viac. Na jar v roku 2020 sme sa nakoniec aj natrvalo presťahovali z USA späť na Slovensko…

Aj v koncepte Reggio Emilia sa hovorí, že prostredie je 3. učiteľom. Pod tvojím vedením sa školské prostredie v Krásnych Sadoch ďalej vylepšuje a zdokonaľuje. Aké máte, ako celý tím pedagógov, ďalšie plány v tomto smere?

Prostredie, v ktorom učíte deti, je veľmi dôležité, pretože je učiteľom samo o sebe. Malo by byť krásne, organizované a plné materiálov, ktoré podporujú komunikáciu, inováciu, spoluprácu, kreativitu, kritické myslenie a riešenie problémov. Nezáleží či škola je v lese alebo v meste. Ak máte vaše triedy pripravené takým spôsobom, aby boli funkčné a pomáhali vám s učivom, tak máte o výučbu postarané. My sa s naším tímom pedagógov zameriavame na to, aby väčšina vyučovacieho času prebiehala v lesnom prostredí. Zriaďujeme externé triedy a naším zámerom je, aby sme tam trávili čo najviac času a v každom ročnom období. Teším sa, že s týmto tímom vieme ísť touto inovatívnou cestou. Na slovenské pomery trochu netradičnou, ale vieme, že je to to najlepšie pre tieto deti.

S rodinou máte pozemok so zvieratkami. Čo Vás k tomu inšpirovalo a ako vám to ide?

Máme svoj pozemok neďaleko Sadov, ale zatiaľ sme v začiatkoch. Začali sme s menšou záhradkou a s vysadením ovocných stromov a tiež aj smrekov a borovíc. Taktiež chováme ovečky, ktoré nám pomáhajú hlavne kosiť pozemok. My sme už na Slovensko prišli s tým, že sme pripravení pestovať a chovať zvieratá. Aj kvôli dcérke, ktorá miluje rastlinky, zvieratká a my s manželom ju chceme k tomu viesť. Ocenili by sme, keby nám v budúcnosti bolo umožnené vysadiť viac stromov a chovať viac domácich zvierat. Chceli by sme využiť našu pôdu čo najviac, aby sme si mohli pestovať a konzumovať našu vlastnú úrodu. Pretože si myslím, že byť sebestačný bude o pár rokov dôležité.

Súčasné deti budú tvoriť budúci svet. Aké by si deťom dopriala vzdelanie?

My nevieme, čo budú naše deti potrebovať v budúcnosti, aby sa vedeli presadiť v zamestnaní. Táto doba sa veľmi rýchlo mení. Vieme ale to, že niektoré zručnosti im istotne pomôžu, nech budú pracovať na akejkoľvek pozícii – vedieť komunikovať jeden s druhým, dohodnúť sa, vyriešiť problém, inovovať, byť kreatívny a kriticky myslieť. Tieto životné zručnosti považujem za najdôležitejšie pre budúcnosť v akomkoľvek povolaní. Taktiež je potrebné, aby deti vedeli využívať technológie a vedeli sa prispôsobiť zmenám. Som toho názoru, že nielen akademické vedomosti sú pre rozvoj dieťaťa dôležité, ale práve aj tieto sociálno-emocionálne zručnosti.

Lesná pohybová sobota

Pohyb na čerstvom vzduchu a správne dýchanie sú nesmierne dôležité pre správny vývoj dieťaťa.
Príďte, milí rodičia, spolu s deťmi na Lesnú pohybovú sobotu do Krásnych Sadov. Súbežne budú prebiehať 2 pohybové dielničky. V dielničke pre rodičov s deťmi vo veku 3-5 rokov sa zameriame na správne dýchanie, zacvičíme si niektoré jogové pozície vhodné pre tých najmenších. Zahráme sa pritom na zvieratká a povieme si aj nejakú rozprávočku. Cvičenie bude vonku, na lúke, v prípade nepriaznivého počasia sa presunieme do interiéru. Na cvičenie si prineste karimatky alebo deky a pohodlné oblečenie. Cvičí sa naboso resp. v ponožkách.

Pre rodičov a deti mladšieho školského veku (do 9 rokov) bude pripravený lesný parkúr. Les nám poskytuje veľa možností ako sa zabaviť a pritom sa hýbať. V lese budeme zdolávať rôzne prekážky a spolu s nami možno zažijete les ako ho nepoznáte. Na lesný parkúr odporúčame športové oblečenie a pevnú obuv.

Termín: sobota 14. augusta o 9.30 h
Trvanie dielničky: 60 minút
Vstupné: 6 eur/rodič+dieťa.

Dielničky môže absolvovať dieťa iba v sprievode dospelého.
Info: Vzhľadom na obmedzenú kapacitu si miesta rezervujte vopred na tomto linku: https://kalendar.krasnesady.sk/events/lesna-pohybova-sobota/?occurrence=2021-08-14

Bližšie info: email:zlp@krasnesady.sk, t.č. 0911 089 062.

Lesná tvorivá sobota

Radi by ste so svojimi deťmi strávili voľný čas tvorivo a v prírode? Príďte k nám opäť na našu ďalšiu Lesnú tvorivú sobotu.

Väčšina detí, keď dostane do rúk kúsok hliny, má okamžitú chuť preskúmať jej lákavé zmyslovo-senzorické vlastnosti. Rovnako ako voda a piesok, aj práca s hlinou má prirodzene otvorený koniec a otvára dvere nekonečným tvorivým možnostiam. Poskytuje tiež inšpiratívny únik od bežného používania fixiek, pasteliek, farieb alebo iných umeleckých médií. Deti majú radosť zo slobody, ktorú pri tvorbe z hliny môžu zažívať, manipulovať a transformovať svoje predstavy do 3D výtvorov: z jednoduchého kúska hliny sa môže stať had, potom misa a hneď na to náramok! O tom, že ruky v hline majú na človeka terapeutické účinky určite niet pochýb.

Prvú časť dielničky strávime v lesíku pri našej lesnej škole a škôlke, kde si nazbierame materiál, o ktorý sa s nami príroda podelí. V druhej časti dielničky budeme spoločne tvoriť z týchto materiálov a hliny.

Súbežne sa konajú 2 dielničky – prvá pre deti od 3 do 6 rokov a druhá od 6 do 9 rokov.

Cieľom našich lesných tvorivých sobôt je vytvoriť priestor pre deti a rodičov, aby mohli tráviť čas spoločne v prírode a pri tvorivej činnosti. Naše dielničky sa konajú vonku, v prípade zlého počasia v interiéri našich budov.

Vstupné je: 6 eur/dieťa+1 rodič. Pre rodičov a deti navštevujúce Súkromnú materskú školu v Krásnych Sadoch je vstup bezplatný.

Vzhľadom k obmedzenej kapacite si miesto rezervujte vopred https://kalendar.krasnesady.sk/mec_calendars/hudba_a_slovo/

Info: email zlp@krasnesady.sk, 0911 089 062.