Lesná pohybová sobota

Pohyb na čerstvom vzduchu a správne dýchanie sú nesmierne dôležité pre správny vývoj dieťaťa.
Príďte, milí rodičia, spolu s deťmi na Lesnú pohybovú sobotu do Krásnych Sadov. Súbežne budú prebiehať 2 pohybové dielničky. V dielničke pre rodičov s deťmi vo veku 3-5 rokov sa zameriame na správne dýchanie, zacvičíme si niektoré jogové pozície vhodné pre tých najmenších. Zahráme sa pritom na zvieratká a povieme si aj nejakú rozprávočku. Cvičenie bude vonku, na lúke, v prípade nepriaznivého počasia sa presunieme do interiéru. Na cvičenie si prineste karimatky alebo deky a pohodlné oblečenie. Cvičí sa naboso resp. v ponožkách.

Pre rodičov a deti mladšieho školského veku (do 9 rokov) bude pripravený lesný parkúr. Les nám poskytuje veľa možností ako sa zabaviť a pritom sa hýbať. V lese budeme zdolávať rôzne prekážky a spolu s nami možno zažijete les ako ho nepoznáte. Na lesný parkúr odporúčame športové oblečenie a pevnú obuv.

Termín: sobota 14. augusta o 9.30 h
Trvanie dielničky: 60 minút
Vstupné: 6 eur/rodič+dieťa.

Dielničky môže absolvovať dieťa iba v sprievode dospelého.
Info: Vzhľadom na obmedzenú kapacitu si miesta rezervujte vopred na tomto linku: https://kalendar.krasnesady.sk/events/lesna-pohybova-sobota/?occurrence=2021-08-14

Bližšie info: email:zlp@krasnesady.sk, t.č. 0911 089 062.

Lesná tvorivá sobota

Radi by ste so svojimi deťmi strávili voľný čas tvorivo a v prírode? Príďte k nám opäť na našu ďalšiu Lesnú tvorivú sobotu.

Väčšina detí, keď dostane do rúk kúsok hliny, má okamžitú chuť preskúmať jej lákavé zmyslovo-senzorické vlastnosti. Rovnako ako voda a piesok, aj práca s hlinou má prirodzene otvorený koniec a otvára dvere nekonečným tvorivým možnostiam. Poskytuje tiež inšpiratívny únik od bežného používania fixiek, pasteliek, farieb alebo iných umeleckých médií. Deti majú radosť zo slobody, ktorú pri tvorbe z hliny môžu zažívať, manipulovať a transformovať svoje predstavy do 3D výtvorov: z jednoduchého kúska hliny sa môže stať had, potom misa a hneď na to náramok! O tom, že ruky v hline majú na človeka terapeutické účinky určite niet pochýb.

Prvú časť dielničky strávime v lesíku pri našej lesnej škole a škôlke, kde si nazbierame materiál, o ktorý sa s nami príroda podelí. V druhej časti dielničky budeme spoločne tvoriť z týchto materiálov a hliny.

Súbežne sa konajú 2 dielničky – prvá pre deti od 3 do 6 rokov a druhá od 6 do 9 rokov.

Cieľom našich lesných tvorivých sobôt je vytvoriť priestor pre deti a rodičov, aby mohli tráviť čas spoločne v prírode a pri tvorivej činnosti. Naše dielničky sa konajú vonku, v prípade zlého počasia v interiéri našich budov.

Vstupné je: 6 eur/dieťa+1 rodič. Pre rodičov a deti navštevujúce Súkromnú materskú školu v Krásnych Sadoch je vstup bezplatný.

Vzhľadom k obmedzenej kapacite si miesto rezervujte vopred https://kalendar.krasnesady.sk/mec_calendars/hudba_a_slovo/

Info: email zlp@krasnesady.sk, 0911 089 062.

Zdravo a hravo

Ako si posilniť imunitu a zdravie aj s pomocou plodov z našej záhrady a lesa? Vydajte sa spolu s nami na lesnú vychádzku do okolia Krásnych Sadov, spoznajte bylinky a rastlinky, ktoré vieme využiť aj v našej kuchyni. Pozývame širokú verejnosť, s deťmi či bez detí, stráviť príjemné nedeľné dopoludnie v lese. Na vychádzku si obujte pevnú obuv, na bylinky si doneste papierové alebo plátené vrecúško alebo košík a nožnice.

Zraz je o 10.00 h na parkovisku pred Zariadením lesnej pedagogiky v Krásnych Sadoch Mlynica. Na workshop je vzhľadom na obmedzenú kapacitu potrebné sa vopred prihlásiť na emaili: zlp@krasnesady.sk. Workshop Zdravo a hravo je bezplatný. Koná sa v rámci projektu Záhrada, ktorá vzdeláva a je spolufinancovaný z grantu 365.nadácia zameraného na podporu komunít.

Prednáška o škôlke a škole

Môžu sa deti v prírode naučiť rovnako kvalitne ako sediac v lavici a za tabuľou?
Ako vyzerá vyučovanie v lesnej škole či škôlke? Je to pre deti bezpečné?
Poďte sa s nami pozrieť a dozvedieť sa viac, ako sa vzdelávajú deti v lesnej škôlke a škole.

Pozývame vás do Materského centra Bambino na prezentáciu Súkromnej materskej školy a envirotried Life Academy pre 1.-4. ročník v Krásnych Sadoch Mlynica.

Termín: streda 2. júna o 16.30 h
Miesto: Materské centrum Bambino, Zimná ul. 1, Poprad-Juh 3.
Vzhľadom k aktuálnym opatreniam je potrebné si miesto rezervovať vopred na t. č. 0905 500 043, 0911 089 062.

Lesná tvorivá sobota

 

Zariadenie lesnej pedagogiky v Krásnych Sadoch pripravilo pre rodičov a deti lesnú tvorivú sobotu.

Umenie skúsime poňať inak, ako sme zvyknutí.

V dielničke pre deti od 6 do 9 rokov si spolu s prírodou namiešame svoje vlastné najkrajšie farby a namaľujeme si voňavý obraz. Staneme sa súčasťou celého procesu tvorby, od prípravy farieb, štetca, objavíme nové, netradičné možnosti využitia korenín a iných prírodných materiálov.

V dielničke pre deti od 3 do 5 rokov budeme vyrábať obrazy z prírodných materiálov, ktoré nájdeme počas krátkej vychádzky v našom lese.

Lesné tvorivé dielne sú určené pre deti od 3 do 9 rokov a rodičov. Príďte športovo oblečení, dobre obutí, lebo súčasťou dielne je aj vychádzka v prírode.

Termín a čas: sobota 29. mája o 10.00 h.

Poplatok 5 eur/dieťa+rodič.

Miesto si, vzhľadom na obmedzenú kapacitu, rezervujte vopred na emaili: zlp@krasnesady.sk alebo na t.č. 0911 089 062.