Skip to content
Doprajte deťom
rozprávkové detstvo
Slider

Materská škôlka by mala byť pre dieťa druhým domovom

Každá mama i otec hľadá pre svoje dieťa miesto, kde bude cítiť, že je spokojné. Že je o neho dobre postarané, tak ako vo vlastnej rodine.

Každý rodič svoje dieťa túži viesť k naplnenému a spokojnému životu.

Každému dieťaťu by mal byť dopriaty zdravý priestor pre jeho rozvoj. Dostatok pohybu na čerstvom vzduchu i strava, ktorá podporí jeho zdravý vývoj.  

S podporou vzdelaných a láskavých pedagógov môže byť pre rodičov táto cesta  jednoduchšia.

Súkromná materská škola v Krásnych Sadoch ponúka deťom autentické vzdelávanie v prírodnom prostredí v rodinnom kolektíve.  Materská škôlka je súčasťou vzdelávacieho areálu Zariadenia lesnej pedagogiky. 

Radi vám predstavíme prostredie našej škôlky.

Naše benefity

Zaslúžite si materskú školu, na ktorú sa môžete spoľahnúť. 

Autentické vzdelávanie
S deťmi sa každý deň pohybujeme vonku, v lese a za každého počasia. Zažívajú tak na vlastnej koži, aký zvuk vydávajú dažďové kvapky. Aká mäkká môže byť tráva, do ktorej si sadnú. Aký spev vydávajú vtáci v lese… Deťom, podľa veku, dovoľujeme pracovať s reálnymi nástrojmi – s kladivom, klincami, pílkou… Zapájame ich do bežných činností života. 
 

Zdravá strava z lokálnych zdrojov
Uvedomujeme si, že na zdravý vývoj dieťaťa má vplyv aj strava. Preto sa snažíme variť zdravo, s láskou a z osvedčených lokálnych zdrojov. Učíme deti vidieť celý proces ako jedlo vzniká – od dopestovania surovín po pekne naservírovaný obed na tanieri.

Bez stresu o financie
Ak v súčasnej neistej dobe prídete o prácu, nemusíte mať obavy, ako zaplatíte školné. Jednoducho ho v aktuálnom školskom roku platiť nebudete. 

 

Rodinný láskavý prístup
Vytvárame deťom miesto, kde sa budú cítiť ako doma. Pochopené, milované, slobodné, s určením láskavých hraníc. Kolektív detí je podľa veku rozdelený do 3 tried – Zvončeka, Liesky a Fialky. Je však aj veľa aktivít, pri ktorých deti trávia čas spoločne. 

Výnimočné prostredie
Rozprávkovo vyzerajúca okrúhla budova materskej škôlky na prvý pohľad nadchne rodiča i dieťa. Domček so strechou z trstiny je ako domček dedka Večerníčka. Les, ktorý škôlku obklopuje, ešte umocňuje rozprávkovú atmosféru. 

 

Naše skúsenosti

Kvalita vzdelávania je odrazom našich skúseností a nadšenia pre prácu s deťmi

  • 7-ročné skúsenosti spoločnosti Krásne Sady v oblasti edukácie detí, 
  • garant autentického vzdelávania detí so 14-ročnými skúsenosťami z USA, 
  • 9-členný tím pedagógov a pedagogických asistentov, 
  • od školského roku 2020/21 v areáli funguje envirotrieda Life Academy pre žiakov 1. stupňa ZŠ. 

Naša ponuka 

Naše autentické vzdelávanie zahŕňa:

  • vzdelávanie v súlade so školským vzdelávacím programom Sadík,
  • každodenný pobyt v prírode,  
  • výtvarný odbor Základnej umeleckej školy pre predškolákov (za poplatok), 
  • hodiny anglického jazyka 2-krát v týždni,  
  • aktivity v remeselnej dielni Horec, 
  • pohybové aktivity v budove Mak. 

Referencie  

"Najviac sme spokojní s prístupom učiteľov k deťom, veľmi sa im venujú. Deti sú väčšinu času vonku, pracujú s prírodnými materiálmi a to sa nám páči"

Eva Kubalošová

"Počula som rôzne dobré veci, ale keď som sem prišla, bola som nadšená. Vždy keď prídeme, deti niečo vyrábajú, niečo tvoria, sú vonku, pracujú s prírodnými materiálmi. To prostredie, ktoré je pre nich vytvorené, je zbavené stresu a je láskyplné. Tak to vnímam ja"

Zuzana Mikolajová

„So škôlkou sme maximálne spokojní. Prístup pedagógov (ten by som chcel obzvlášť vyzdvihnúť), príroda, prostredie i mnoho iných vecí tvoria úžasný koncept, ktorý len ťažko opísať slovami. To treba vidieť a zažiť. Určite i naše druhé dieťa zapíšeme do „Sadov“. Ak by sme to mali zhrnúť pár slovami, tak povieme: Sady sú TOP“

Anton Stoklas
previous arrow
next arrow
Slider

Vaše kroky 

Pri záujme o zápis do našej materskej školy postupujte nasledovne:

1. Napíšte nám a dohodnite si stretnutie.
Uvidíte prostredie škôlky a získate viac informácií. 

2. Vyplňte žiadosť o prijatie a dotazník.
Počet miest máme obmedzený, preto odporúčame si podať žiadosť dostatočne včas.

3. Príďte na Dni otvorených dverí. 
Naživo uvidíte výchovno-vzdelávací proces. 

Náš prístup

Každý rodič hľadá miesto, aj ľudí, ktorým bude dôverovať.

Pre každého rodiča je dôležité, aby svojmu dieťaťu dokázal zabezpečiť zdravé a bezpečné miesto na jeho vzdelávanie. Rodič chce svoje dieťa vidieť spokojné a s úsmevom na tvári. Nevhodné vzdelávacie prostredie môže mať zlý vplyv na jeho sociálny a emocionálny vývin. Väčšina detí po prvýkrát ostáva dlhšie bez prítomnosti mamy či otca práve v materskej škôlke. Dieťa sa na novom mieste potrebuje cítiť prijaté a milované. Tak ako doma.

V našej materskej škôlke sa deťom usilujeme vytvárať láskyplnú atmosféru pod vedením vzdelaných a tvorivých pedagógov. V prekrásnom lesnom prostredí sa pre deti snažíme tvoriť miesto, ktoré im dá dobrý a pevný základ pre ich ďalší rozvoj.

Nedostatok pohybu na čerstvom vzduchu nepôsobí pozitívne na imunitu a zdravie detí. Naopak pri pohybe v prírode si deti zvyšujú svoju odolnosť, posilňujú zdravie. Majú možnosť rozvíjať environmentálne cítenie, bádať, experimentovať a postupne tak chápať zákonitosti prírody a života. Pri vychádzkach v lese deti musia neraz prekonávať prírodné prekážky, musia pritom spolupracovať, byť vytrvalí či trpezliví, čo cibrí ich charakter. Vonku, v prírode, deti získavajú poznatky hravou formou. Silné zážitky, ktoré takúto výuku sprevádzajú, majú vplyv na dlhodobejšie zapamätanie si získaných vedomostí. Uvedomujeme si, že na zdravie má vplyv aj strava. Pri jej príprave sa usilujeme využívať lokálne farmárske zdroje.  

V našej škôlke podporujeme celostný rozvoj dieťaťa. Prírodné prostredie tak prepájame s rôznymi vzdelávacími oblasťami a témami – pohybom, hudbou, rozvojom výtvarných i manuálnych zručností, udržiavaním tradícií… Pri autentickom vzdelávaní používame skutočné nástroje a pomôcky namiesto ich napodobenín napríklad z plastu. Deti zažívajú autenticitu aj pri starostlivosti o bylinky v bylinkovej špirále, zeleninu v záhradke alebo o ovocné stromy v ovocnom sade. Výuku okrem prírodného prostredia realizujeme aj v ekologicky postavených budovách Zariadenia lesnej pedagogiky. Na pohybové aktivity využívame budovu Mak a budovu Horec na cibrenie remeselných zručností. 

Uvedomujeme si, že pravidelný finančný záväzok môže u rodiča vyvolávať obavy. Sme pripravení podať vám pomocnú ruku. Ak sa stane, že počas školského roka rodič príde o zamestnanie, počas doby, kedy prácu nemá (maximálne do konca školského roku), poplatok za škôlku platiť nemusí. Na úhradu polovice nesplatenej časti školného má rodič dva roky. Druhú polovicu školného si vezmeme na plecia my.

Ak by ste boli radi, aby Vaše dieťa navštevovalo našu materskú školu: 

1.     Dohodnite si stretnutie a navštívte nás. Vyplniť formulár

2.     Vypíšte žiadosť o prijatie a dotazník. Vyplniť žiadosť a dotazník

3.     Zúčastnite sa na našich Dňoch otvorených dverí.

krásne sady